Druhy ženské antikoncepce

Druh hormonální antikoncepce

Preparáty kombinované 

  • Kombinovaná hormonální antikoncepce

Nejrozšířenější forma antikoncepce obsahující dva hormony - estrogen a progesteron. Tyto preparáty můžeme ještě dále dělit na tzv. monofázické, dvoufázové či třífázové podávané jednou denně, vždy ve stejnou denní dobu. Monofázické preparáty, mají množství hormonů ve všech tabletách stejné. Poznáte ho tak, že jednotlivé tablety mají vždy stejnou barvu. Jedná se o oblíbené tablety, především díky možnosti posunu pseudomenstruačního krvácení.Dvoufázové preparáty, mají dávku hormonu estrogenu ve všech tabletách stejné, zatímco dávka hormonu progestinu je ve druhé polovině cyklu zvýšená. Tyto tablety poznáte tak, že se v blistru nalézají dvě barvy. Poslední třífátový preparát, dokáže nejvíce napodobit Váš přirozený cyklus, především díky hormonálním změnám. Dávka hormonů estrogenu a progestinu stoupá v druhé fází oproti první, ve třetí části cyklu je dávka hormonu estrogenu nižší, zatímco dávka progestinu stoupá. Blistr v tomto případě obsahuje tři barvy.

Způsob podání: pilulku se snažte užít vždy ve stejnou denní dobu, jestliže jste zapomněla užít tabletu v obvyklou dobu, musíte ji užít nejpozději do 12 hodin (Antikoncepční efekt v tomto intervalu je zachován.), pokud je interval od zapomenutí více než 12 hodin, (Antikoncepční efekt není zachován.), použijte jinou antikoncepční metodu.

Systém užívání:

  • Užívání 21 tablet + 7 denní pauza - Jeden blistr obsahuje 21 tablet, po využívání všech tablet, má žena 7 denní pauzu ve které se dostaví pseudomenstruační krvácení

  • Užívání 22 tablet + 6 denní pauza - Jeden blistr antukoncepce obsahuje 22 tablet, po využívání má žena 6 denní pauzu ve skteré se dostaví pseudomentruační krvácení 
  • Užívání 28 tablet - Žena užívá tablety bez přestávky v platu se nachází tablety, které hormony neobsahují (tablety obsahují pouze vitamíny či minerály), slouží pouze pro lepší orientaci v užívání. 

Náplasťová hormonální antikoncepce (Dermální antikoncepce)

Velikost této náplasti je 4,5 x 4,5 cm, náplast může být nalepena na kteroukoliv část těla (kromě prsů). Do těla se opět uvolňují hormony progesteron a estrogen. Výhodou této antikoncepční metody je míjení zažívacího traktu, tím nedochází k zatěžování jater. Rizikem špatného účinku je váha pacientky vyšší než 90kg, a možnost odlepení náplasti, v takové případě je nutné nalepit co nejdříve novou. (Udává se odlepení zhruba každé 20. náplasti.)

Způsob podání: Náplast aplikujte vždy jednou týdně po dobu 3. týdnů, poté následuje týdenní pauza ve které se dostavuje krvácení.

 

  • Pilulka „poslední záchrany“ po styku (Postkoitální antikoncepce) 

POZOR: Pilulka "poslední záchrany" by neměla v žádném případě nahrazovat klasickou hormonální antikoncepci!! 

Tato metoda antikoncepce se užívá nejčastěji při selhání jiné antikoncepční metody či nechráněném pohlavním styku, obsahuje pouze jeden hormon. Nově je v lekárnách přístupná bez lékařského předpisu pro ženy starší 16 let. Nejznámnější preparáty jsou Postinor 2, Escapelle nebo ellaOne.

Způsob podání: Tato antikoncepce se značně odlišuje od klasické hormonální antikoncepce. Většinu přípravků, obsahuje dvě tablety z niž jednu žena užije od 1 do 72 hodin po styku a druhou do 12 hodin od užití první tablety. Preparát ellaOne, obsahuje pouze jednu tabletu a lze ho užít do 120 hodin od nechráněného styku. Stanovená doba podání se však u jednotlivých preparátů může lišit, proto si podrobně nastudujte příbalový leták, nebo se poraďte se svým gynekologem.

Hormonální kroužek do pochvy (Vaginální antikoncepce)

Plastový kroužek o tloušťce 4 mm a průměru 54 mm si žena zavádí do pochvy. Výhodou preparátu je obcházení jater a střevní sliznice. Kroužek obsahuje v tomto případě dva hormony. Na českém trhu je nejznamnější značka NuvaRing.

Způsob podání: Kroužek se zavede do pochvy dle návodu, účinnost hormonů se vyrovná po zhruba 5 dnech, kdy je kroužek zaveden, po třech týdnech je poté zachována účinnost maximálně 7 dní, kdy může být kroužek vytažen a dojde k menstruaci. Lze ho užít i bez pauzy pro krvácení.

Preparáty gestagenní

  • Gestagenní tabletová hormonální antikoncepce

Tato antikoncepce narozdíl od výše zmíněné obsahuje pouze hormon gestagen. Forma užívání je tzv. minipilulka. Výhodou gestagenní antikoncepce je možnost podání ženám, u kterých je diagnostikována cukrovka, migréna, zvýšený krevní tlak. Vhodnější je i pro kuřačky a kojící ženy. Velkou výhodou je potom možnost užívání u pacientek, které mají riziko tzv. tromboembolických komplikací (Riziko vzniku krevni sraženiny v žilách či tepnách.).

Způsob podání: pilulku v tomto případě je opravdu nutné užít vždy ve stejnou denní dobu, tolerance je pouhé 3 hodiny! Pokud jste překročila interval 3 hodin (Antikoncepční efekt není zachován.), použijte jinou antikoncepční metodu.

  • Injekční hormononální antikoncepce 

Starší metoda, čistě gestagenní (gestagen nahrazuje přirozený progesteron) antikoncepce. Tato metoda je poměrně spolehlivá, protože zde není riziko nepravdelného užívání. Rizikem je však úbytek kostní hmoty, účinná látka obsažená v injekci totiž snižuje hladinu estrogenu v séru. Hodnota kostní hmoty se snižuje od výchozí hodnoty, proto tato antikoncepce není doporučena dospívajícím dívkám. Po přerušení užívání se pravděpodobně na tuto výchozí hodnotu navrací. Nejznámnější preparáty na českém trhu jsou Depo - provera či Sayana.

Způsob podání: Injekce se aplikuje každé 3 měsíce nejčastěji do hýžďového svalu (V příbalovém letáku můžete nálezt pojem intramusculární injekce.)

Podkožní hormonální antikoncepce (Subdermální antikoncepce)

Tyčinkový implantát je další ze spolehlivých metod antikoncepce, opět zde nehraje roli lidský faktor špatného užití. Hormon obsažený v této tyčince je opět pouze gestagen (gestagen nahrazuje přirozený progesteron).Tyčinka je dlouhá 40 mm, její tloušťka je 2 mm. 

Způsob podání: Tyčinka se v místním znecitlivění zavede do nedominantní končetiny pacientky po dobu tří let, po uplynutí funkční doby se tyčinka z malého řezu vyjme (Výhodou je možnost opětovného zavedení další tyčinky.)

Nitroděložní hormonální antikoncepce

Prokazatelně jedna z nejvýhodnějších a nejspolehlivějších metod, při srovnání spolehlivosti, ceny a zdravotní bezpečnosti. Tělíska jsou vyrobena z plastu a obsahují vždy jeden hormon progestin, který se uvolňuje do děložní dutiny po dobu 5 let, nově je na českém trhu možnost využít i hormonální nitroděložní tělíska na 3 roky (Co do velikosti jsou menší a obsahují menší množství hormonů, zároveň u nich nehrozí riziko cévní mozkové příhody). Zavádějí i odstranění tělíska je výkon pouze ambulantní . Účinnost je zajištěna pomocí zvýšené vazkosti hlenu děložního hrdla (zajišťuje tak neprostupnost spermií), zabraňuje rlstu děložní sliznice (sliznice, poté není schopna přijmout vajíčko), poslední antikoncepční efekt je zajištěn samotným tělískem, které v děloze zabraňuje pohybu spermií.

Způsob podání: Zavedení nitroděložního tělíska na dobu pěti či tří let. 

 


Webové stránky zdarma