Psychické změny

Následkem užívání hormonální antikoncepce se mohou vystkytnou kromě změn tělesných i změny psychické, které zahrnují změny nálad, podrážděnost, únavu, snížení sexuálního zájmu. Dle studie z roku 2012 (vytvořila dvojice badatelů z  Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze Mgr. Kateřina Klapilová Ph.D. a  doc. Jan Havlíček Ph.D. Za spolupráce Mgr. Martiny Konečné z Přírodovědecké fakulty JČU, České Budějovice a Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. z I. lékařské fakulty UK v Praze.)  Vliv orální hormonální antikoncepce za ženskou sexualitu v evoluční perspektivě" bylo potvrzeno, že uživatelky hormonální antikoncepce mají nižší hodnocení sexuální atraktivity můžů, než ženy, které antikoncepci neužívají. Ženy si vybírají muže, kteří jsou pro ně vhodnější pro dlouhodobé partnerství a výchovu potomků. Výběr partnera se dále orientuje na dlouhodobé udržení vztahu, proto se projevuje i nižším výskytem nevěry. Druhá studie z roku 2015 (vytvořila Mgr. Barbora Ottová absolventka Univerzity Karlovy a Prof. PhDr. Petr Weiss Ph.D. profesor z I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy) „Psychické změny u žen v důsledku užívání hormonální antikoncepce" bylo potvrzeno, že po vysazení hormonální antikoncepce ženy zaznamenaly větší změny nálad, které byly vázané na menstruační cyklus. Některé ženy uvedly i pozitivní a stabilnější náladu. Třetina žen nepozorovala žádné změny. Až dvaapůlkrát větší změny zaznamenaly ženy v oblasti sexuální. Na počátku užívání jen malý počet žen uvedl pokles libida tj. pokles sexuálního zájmu. Naopak po vysazení hormonální antikoncepce polovina žen uvedla libido vyšší, některé ženy uvedly cyklické kolísání prožívání.

V případě zájmu o podrobnější prostudování prací naleznete odkazy na obě studie v Zdrojích.


Webové stránky zdarma