Výsledky výzkumu

Z průzkumu vyplynulo, že respondentky jsou v určitých oblastech informovány velmi dobře, v případě nejasností jsou schopny vyhledávat informace o dané problematice. Informace respondentky čerpají převážně od svého gynekologa, velice často také využívají internetové stránky, kde však informace nemusejí být vždy z ověřených zdrojů.

Za největší zjištěný problém považuji především tělesnou hmotnost respondentek. Po vypočítání všech hodnot Body mass indexu z položky č. 2 jsem zjistila, že jedna třetina respondentek má tyto hodnoty nad 25 kg/m2, patří tedy do rizikové skupiny pro vznik zdravotních rizik v kombinaci s užíváním hormonální antikoncepce.

Pozitivním zjištěním pro mě bylo, že více než tři čtvrtiny odpovědí respondentek vykazují poměrně dobré vědomosti v oblasti nežádoucích účinků, které jsem zjišťovala v položce dotazníku č. 13. "Pouze" necelá čtvrtina odpovědí v tomto případě, byla zvolena špatně. 

Další zjištěný nedostatek byl nalezen v položce č. 12, kde bylo zjišťováno, zda respondentky byly informovány o nutnosti přestat kouřit v kombinaci s užíváním hormonální antikoncepce a zároveň zda jsou či nejsou kuřačky. Z průzkumu vyplynulo, že polovina respondentek nebyla informována o nutnosti přestat kouřit, i přestože čtvrtina respondentek, které užívají nebo v minulosti užívaly hormonální antikoncepci, byly kuřačky. 

Závěrem bych chtěla ještě jednou všem respondentkám moc poděkovat za ochotu a spolupráci při vyplňování dotazníku!!

 

 

 


Webové stránky zdarma