Kdy antikoncepci neužívat

DŮLEŽITÉ: Vždy se poraďte se svým gynekologem!

Kdy by jste spíše neměla hormonální antikoncepci užívat?

Jedná se o situace, kdy rizika hormonální antikoncepce převažují nad jejími výhodami. Zahrnuje stavy jako jsou migrény s aurou (oční migréna - v tomto případě se jedná o neurologické příznaky, které se vyskytují před nástupem silných bolestí hlavy.), cukrovka, změny v cévním řečišti, srdeční vady u kterých je vysoké riziko vytvoření krevní sraženiny, kuřačky starší 35 let.

Kdy by jste v žádném případě hormonální antikoncepci neměla užívat?

Jedná se o stavy, kdy užití antikoncepce představuje nepřijatelné riziko pro pacientku. Zahrnují cévní onemocnění jako je prodělaná hluboká žilní trombóza (výskyt krevní sraženiny v hlubokých žilách dolních končetin), prokázaná embolie v rodině (stav, při kterém dochází k ucpání některé z důležitých cév vedoucí k následné nedokrvenosti např. mozku, plic, končetin), nádory v rodině, které jsou hormonálně ovlivnitelné, onemocnění jater s poruchou jejich funkce, vysoký krevní tlak, který je neléčený. 


Webové stránky zdarma