Rizika hormonální antikoncepce

Rizika tabletové hormonální antikoncepce

Tyto informace naleznete ve svém příbalovém letáku, který se nachází v každé krabičce preparátu.

Pokud se u Vás kterýkoliv z popsaných rizik vyskytne okamžitě navštivte lékaře!

 • Nejvíce obávaným zdravotním rizikem spojeným s užíváním kombinované hormonální antikoncepce je vznik krevní sraženiny, tzv. tromboembolická nemoc v žilách či tepnách. Riziko přetrvává po celou dobu užívání antikoncepce, nejvyšší je na začátku užívání, nebo po pauze trvající déle než čtyři týdny. I u nerizikových žen dochází po nasazení kombinované hormonální antikoncepce k zvýšené srážlivosti krve. Zdravou ženu takový stav neohrozí, riziko nastává tehdy pokud má nediagnostikovaný trombofilní stav tzn. vrozenou či získanou poruchu ktevní srážlivosti. Rizikové faktory pro vznik jsou vrozená vada srážení krve př. F V Leiden, kouření, věk nad 35 let, obezita, nemožnost pohybu např. při zlomenině nebo delším cestování.
 • Srdeční mrtvice známá jako infarkt - riziko infarktu je v kombinaci s užíváním hormonální antikoncepce vyšší. Stoupá především pokud je žena kuřačka, dále pokud věk ženy stoupne nad 35 let.
 • Mozková mrtvice známá jako cévní mozková příhoda - Zdravotní rizika vzniku mozkové mrtvice jsou především u žen nad 35 let, žen s vysokým krevním tlakem, obézních žen a kuřaček 
 • Nádor prsu - riziko zhoubného nádoru prsu je diskutované. U aktuálních preparátu se uvádí riziko mírně zvýšené až žádné. Užívání nízkodávkované hormonální antikoncepce je na trhu poměrně krátkou dobu, aby bylo možné prokázat souvislost.
 • Vysoký krevní tlak - téměř u každé uživatelky hormonální antikonceoce dochází ke zvýšení hodnot, pouze však asi u 2,5% dochází k zvýšení krevního tlaku nad normu. V případě, že je příčinou vysokého krevního tlaku antikoncepce je nutné ji vysadit.
 • Působení hormonální antikoncepce na jaterní tkáň - další diskutované téma. Negativní působení hormonální antikoncepce na jaterní tkáň je dnes již mylná informace, přetrvávající z dob minulých, kdy byly velmi vysoké dávky hormonů. Proto dnes není nutnost před předepsáním hormonální antikoncepce nebo těsně po předpisu vyšetřit jaterní testy. 
 • Méně závažná rizika - bolesti hlavy, napětí prsou, zvýšení tělesné hmotnosti (především z důvodu zadržování tekutiny v organismu), pocit na zvracení až zvracení, nepravidelné krvácení

Rizika náplasťové (dermální) hormonální antikoncepce

 • Zdravotní rizika tohoto druhu antikoncepce jsou téměř totožná s riziky tabletové hormonální antikoncepce

Rizika pilulky„poslední záchrany“

 • Zahrnuje rizika jako jsou:
  • Pocity na zvracení
  • Zvracení
  • Bolesti v podbřišku
  • Špinění
  • Krvácení
  • Napětí prsou
  • Bolesti hlavy
  • Únavu
 • Mohou se však vyskytnout i závažnější komplikace, které se odlišují od běžných rizik v takových případěch ihned vyhledejte lékaře!

​​Rizika hormonálního kroužku do pochvy

 • Zdravotní rizika tohoto druhu antikoncepce jsou téměř totožná s riziky tabletové hormonální antikoncepce

Rizika gestagenní tabletové hormonální antikoncepce

 • Zdravotní rizika tohoto druhu antikoncepce jsou téměř totožná s riziky tabletové hormonální antikoncepce

Rizika injekční hormonální antikoncepce 

 • Úbytek kostní hmoty - dochází ke snižování hladiny estrogenu, to je spojeno s úbytkem hustoty kostních minerálů (metabolismus se přizpůsobí na nižší hladinu estrogenu). Kostní hmota se snižuje od výchozích hodnot - proto není vhodná pro dospívající dívky.
 • Zvýšené riziko zhoubného nádoru prsu 
 • Zadržování tekutiny v těle - proto je injekční hormonální antikoncepce jediná u které je prokázát přírůstek hmotnosti 
 • Riziko depresivních stavů -  nachází se u pacientek, které se dříve léčily pro deprese
 • Přírůstek hmotnost - jediná hormonální antikoncepce u které je prokázaný přírůstek váhy
 • Nevýhodou je delší doba, která je nutná pro otěhotnění po vysazení antikoncepce

Rizika podkožní antikoncepce

 • Zahrnuje spíše nezávažná rizika:
  • Akné, bolesti hlavy, prsou, zvýšení hmotnosti, vypadávání vlasů, změny nálad, zvýšení krevního tlaku, nepravidelné krvácení 

Rizika hormonálního nitroděložního tělíska

 • Rizika spjata především s jeho zavedením:
  • Špinění až krvácení (může trvat až 3 - 6 týdnů)
  • Poranění dělohy
  • Vypadnutí tělíska po zavedení 
  • Bolest hlavy až migrény
  • bolesti břicha, prsů, pánve
  • Zánět vnějších pohlavních orgánů a pochvy 
  • Nevolnost
  • Nadměrné ochlupení
  • Akné
  • Infekce pohlavního ústrojí
  • Vaječníkové cysty
  • Bolestivá mestruace
  • Vypadávání vlasů
  • Proděravění dělohy

Webové stránky zdarma