Zdroje

Textové zdroje:

 • KOLIBA, Peter. Antikoncepce u mladistvých – aktuální pohled, rizika a právní aspekty. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, č.6, s. 348 – 351. ISSN: 1213 – 0494
 • KOLIBA, Peter. Rizika a přínosy hormonální antikoncepce. Interní medicína pro praxi. 2007, roč. 9, č. 11, s. 520-524. ISSN 1212 – 7299
 • KUBÍČEK, Vladimír. Mužská antikoncepce. Česká společnost pro sexuální medicínu. [online]. 2010 [cit. 2015-1-5]. Dostupné z http://www.cssmweb.cz/news/muzska-antikoncepce/
 • BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce: druhy antikoncepce, hormony, když všechno selže. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 130 s. ISBN 80-247-1351-9.
 • KŘEPELKA, Petr. Hormonální antikoncepce: zásady bezpečné praxe. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 284 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-2991-9.
 • ČEPICKÝ, Pavel a ČEPICKÁ LÍBALOVÁ, Zuzana. Co by měli vědět o hormonální antikoncepci farmaceuti a farmaceutické laborantky. Praha: Levret, ©2011. 58 s.ISBN 978-80-87070-59-8.
 • EVERETT, Suzanne. Handbook of contraception and sexual health. Third edition. New York: Routledge ©2014. 218 s. ISBN 978-0-203-07459-6
 • SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ. Informace o nitroděložní antikoncepci. ssg.cz [online]. ©2012-2016 MeDitorial [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.ssg.cz/files/files/informace_pro_pacientky/5-IUD_a_IUS_update.pdf
 • FAIT, Tomáš. Antikoncepce: [průvodce ošetřujícího lékaře]. 2. vyd. Praha: Maxdorf, ©2012. 125 s. Farmakoterapie pro praxi; sv. 52. Jessenius. ISBN 978-80-7345-285-8.
 • WORLD HEALTH ORGANIZATION. Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fifth edition. Swirzerland: World health Organization, 2015. 276 s. ISBN 978-92-4-154915-8.
 • UZEL, Radim a KOVÁŘ, Petr. Antikoncepční otazníky: o antikoncepci převážně vážně. Vyd. 1. Ostrava: CAT Publishing, 2010. 162 s. ISBN 978-80-904290-0-0.
 • ANON. Nechtěná těhotenství zvyšují riziko tromboembolie podstatně více než kombinovaná perorální antikoncepce. proLékaře.cz [online]. ©2008-2016 MeDitorial. Vydáno 7. 4. 2015. [cit. 2015-11-18]. ISSN 1803-6597. Dostupné z: http://www.prolekare.cz/trombozy-v-gynekologii-novinky/nechtena-tehotenstvi-zvysuji-riziko-trombembolie-podstatne-vice-nez-kombinovana-peroralni-antikoncepce-4891
 • ANON. Výsledky celosvětového přehodnocení rizika vzniku trombóz při perorální antikoncepci. proLékaře.cz [online]. ©2008-2016 MeDitorial. Vydáno 10. 4. 2015 [cit. 2015-12-1]. ISSN 1803-6597.
 • STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Depo – provera. SÚKL [online]© ČR 2010-2015. [cit. 2015-1-21].  Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0090794&tab=texts
 • STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Sayana. SÚKL [online]© ČR 2010-2015. [cit. 2015-1-21].  Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0121241&tab=texts
 • HRUŠKOVÁ, Hana. Hormonální antikoncepce – novinky, přínosy, rizika, nové preparáty. Interní medicína pro praxi. 2009, roč. 11, č.12, s. 569 – 572. ISSN: 1212 – 7299
 • STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. ellaOne. SÚKL [online]© ČR 2010-2015. [cit. 2015-1-21].  Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0149198&tab=texts
 • STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Změna výdeje léčivých přípravků POSTINOR – 2 a ESCAPELLE v lékárnách. SÚKL [online]. © ČR 2010-2015. [cit. 2015-11-24].  Dostupné z: http://www.sukl.cz/lekarny/zmena-vydeje-lecivych-pripravku-postinor-2-a-escapelle-v
 • GERŽOVÁ, Hedvika. Antikoncepce a adolescentka. Pediatr pro praxi. 2007, roč. 8, č.1, s. 20-23. ISSN 1213-0494; 1803-5264
 • WORLD HEALTH ORGANIZATION. Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fifth edition. Swirzerland: World health Organization, 2015. 276 s. ISBN 978-92-4-154915-8.
 • ANON. Nechtěná těhotenství zvyšují riziko tromboembolie podstatně více než kombinovaná perorální antikoncepce. proLékaře.cz [online]. ©2008-2016 MeDitorial. Vydáno 7.4.2015. [cit. 2015-11-18]. ISSN 1803-6597. Dostupné z: http://www.prolekare.cz/trombozy-v-gynekologii-novinky/nechtena-tehotenstvi-zvysuji-riziko-trombembolie-podstatne-vice-nez-kombinovana-peroralni-antikoncepce-4891
 • SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ. Informace o nitroděložní antikoncepci. ssg.cz [online]. ©2012-2016 MeDitorial [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: http://www.ssg.cz/files/files/informace_pro_pacientky/5-IUD_a_IUS_update.pdf
 • STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. NuvaRing. Nežádoucí účinky SÚKL [online]. © ČR 2010-2015. [cit. 2015-1-28]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0120187&tab=texts
 • OTTOVÁ, Barbora, WEISS, Petr. Psychické změny u žen v důsledku užívání hormonální antikoncepce. Česká Gynekologie. 2015, roč.80, č.5, s.355-359. ISSN 1210-7832; 1805-4455
 • KLAPILOVÁ, Kateřina, WEISS, Petr, HAVLÍČEK, JAN. Vliv orální hormonální antikoncepce za ženskou sexualitu v evoluční perspektivě. Česká a slovenská psychiatrie. 2012, roč. 108, č. 1, s. 14 – 21. ISSN 1212-0383
 • STARÁ, Dagmar. Rizika kombinované hormonální antikoncepce. Florence. 2015 roč.XI, č.9, s.15- 17 ISSN:1801- 464X
 • GENERI BIOTECH S.R.O. Genetický test mutací rizikových při podání kombinované hormonální antikoncepce. atest.cz [online].2009-2016 MeDitorial. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z http://www.a-test.cz/a-test-home/
 • POHL, K. Práce sestry na gynekologické ambulanci z pohledu lékaře. Moderní babictví, 2005, roč. 3, č. 7, s. 42-44
 • PROCHÁZKA, Martin, PROCHÁZKOVÁ Jana. Hormonální antikoncepce a trombofilní stavy. Interní medicína. 2010, roč. 12, č. 7-8, s. 369-371. ISSN 1212-7299 1803 - 5256
 • MATUŠKA, Jiří. Riziko tromboembolizmus z žen užívající HA z pohledu cévního lékaře. proLékaře.cz [online]. ©2008-2016 MeDitorial. Vydáno 25.6 2015. [cit. 2015-11-1]. ISSN 1803-6597. Dostupné z: http://www.prolekare.cz/trombozy-v-gynekologii-novinky/riziko-tromboembolizmu-u-zen-uzivajicich-ha-z-pohledu-cevniho-lekare-5183?confirm_rules=1
 • ŠMÍROVÁ, Simona, ed. Hluboká žilní trombóza v souvislosti s užíváním estrogen – gestagenní perorální antikoncepce. Kardiologická revue. 2002, č. 5, s. 279 - 281. ISSN: 1212-4540; 1801-8653 (elektronická verze)

Obrázkové zdroje:

 • vlastní

Webové stránky zdarma